Coaching | Persoonlijk leiderschap

Iedereen heeft persoonlijk leiderschap in zich, ongeacht de rol of functie die hij of zij vervult. Wie jij bent als mens, bepaalt voor een groot deel hoe jij handelt en welke impact je hebt op anderen. Het is belangrijk om voor jezelf helder te hebben: wie ben jij,  wat zijn jouw kernwaarden, waar sta je voor, hoe is je kijk op anderen en op de wereld, wat zijn je drijfveren en doelen in je leven en waar ligt je passie? Door dit alles te ontdekken en er gevoel bij te krijgen helpt het je in het maken van keuzes, het kunnen anticiperen op veranderende situaties en handelen op basis van wat op dat moment nodig is. En helpt je om te herstellen van je kracht in het leren omgaan met mogelijke angsten en blokkades.  Bij de groei in jouw persoonlijk leiderschap werk je als het ware van binnen naar buiten.  En ontdek welke impact dit heeft op jou en jouw omgeving.

Een verbinding maken tussen denken, voelen en doen is een belangrijk element in coaching.

Van weten naar doen met Aprezo

Je kunt echt groeien in je persoonlijk leiderschap en veranderen door uit je comfortzone te komen en risico’s te nemen. Tijdens het coachen kun je de sessies ook gebruiken als proeftuin. Ervaar wat helpt in jouw leerproces. Leren door te experimenteren.

Om echt veranderingen aan te gaan, is het van belang om heel bewust ‘JA’ te zeggen tegen dit traject. Dat betekent een echte wil om keuzes te maken, te leren en om stappen te zetten. Bij dat leren hoort jezelf leren kennen, inzichten opdoen, experimenteren, je eigen verantwoordelijkheid zien en dragen. Waarderen van het gebruik van je hoofd, je hart en je buik: van denken en voelen naar doen.

We bouwen een vertrouwensband op als coach en cliënt, waarin jij je kwetsbaar kunt opstellen en open staat voor inzichten over jezelf. Dat kan moeilijk en confronterend zijn, maar is essentieel om veranderingen ook echt aan te gaan. Lees hier wie ik ben.