Groepscoaching

 “If people are too busy, that’s the reason why they have to change” (dhr. Shingo, President Toyota)

Als individu werk je bijna altijd binnen een of meerdere groepen mensen; een afdeling, team en/of bedrijf. Groepsprocessen zijn vaak al jaren aan de gang en daarom moeilijk bloot te leggen door de leden zelf. Je bent er ten slotte onderdeel van. Dit kan wel wat gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat binnen de groep jouw individuele groei en prestatie niet optimaal tot uiting komt. Dit kan leiden tot demotivatie en frustratie bij individuen, maar daarmee kunnen ook de prestaties en resultaten van het team en de organisatie achterblijven. Soms kan merkbaar zijn dat er wat aan de hand is, maar lukt het de teamleden en/of de leidinggevende niet om de boel in beweging te krijgen en tot betere resultaten te komen.

Zoveel mensen, zoveel meningen. Ook binnen een team. Een verschil van mening is zeer waardevol.  Zicht op verschillende perspectieven helpt om tot creatieve en succesvolle oplossingen te komen. Toch kan het binnen teams ook leiden tot spanningen en is er misschien zelfs een gevoel van ‘onveiligheid’ om je mening te uiten. Hoe kun je leren omgaan met verschillende meningen, diversiteit en ook de onderlinge relatie versterken, het samenwerken met elkaar leuker maken en tot betere resultaten komen?

Een externe blik op jullie team kan helpen om structuren en patronen inzichtelijk te krijgen. Door verschillende methoden en werkvormen te gebruiken kunnen jullie antwoorden en oplossingen vinden. Inzicht en bewustwording is het begin van een verandering.

Spelen de volgende vragen binnen jouw team of organisatie?

  • Hoe kan ik individuele leden van mijn team stimuleren om het uiterste uit zichzelf te halen?
  • De resultaten van onze afdeling blijven achter ten opzichte van vorig jaar. Hoe komt dat en hoe kunnen we deze resultaten op een hoger plan brengen?
  • Sinds de reorganisatie is de samenstelling van ons team dusdanig veranderd dat het niet meer voelt als 1 team. Hoe kunnen we dat groepsgevoel weer versterken?
  • Door de fusie van onze teams is een wij/zij cultuur ontstaan. Hoe krijgen we een gezamenlijke ‘wij’-cultuur waarbij we verbinding hebben met en waardering voor elkaar, echt met elkaar gaan samenwerken en het ook nog leuker samen hebben?