Werkwijze coaching

Ik lever altijd maatwerk omdat geen enkel mens, geen enkel team, groep of organisatie hetzelfde is.

Individuele coaching

De individuele coachingstrajecten begeleid ik volgens de Co-Active® Methode. Deze methode is gericht op persoonlijke groei en verandering. Coaching is meer dan alleen maar praten; het betekent hard werken om verder te komen en stappen te kunnen maken in je persoonlijke groei en verandering. Lees meer over de pijlers van Co-Active® Coaching.

Er zijn twee mogelijkheden waarop individueel coaching kan worden geregeld.

  1. Je werkgever is opdrachtgever. Dan is er een samenspel tussen werkgever, gecoachte en coach. Het initiatief kan door de werkgever of leidinggevende worden genomen of de werknemer neemt het initiatief met instemming van de werkgever. Doorgaans is de coachvraag dan vrij snel helder.
  2. Je bent als particulier zelf opdrachtgever.

In beide situaties beginnen we met een gratis proefsessie waarbij we informatie uitwisselen over wat coaching is en om erachter te komen wat jouw coachvraag is. Ook is het van belang dat er een klik is tussen ons. Aan het eind van deze proefsessie beslis je of je verder wilt.

We maken samen afspraken over praktische zaken zoals de prijs, hoe het proces verloopt en wat we verwachten van elkaar. Onze coachrelatie is tijdelijk. Jouw coachtraject duurt niet langer dan nodig is. Een coachtraject duurt gemiddeld tussen de 5 en 10 sessies van 1,5 uur met een interval van 2 tot 3 weken. Tijdens de vijfde sessie bepalen we of en hoe je verder wilt gaan. Het directe contact kan face-to-face zijn, per telefoon, via Skype™ of Zoom™.

Groepscoaching

Voor Groepscoaching werk ik vanuit Organisatie en Relatie Systeem Coaching (ORSC). Deze manier van coachen is gericht op samenwerken en verbinden, op vertrouwen en wederzijds respect.

Eerst hebben we een oriënterend gesprek over wat de uitgangssituatie is, welke doelen jullie willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Mijn offerte wordt in onderling overleg vastgesteld. Bij de groep doe ik vervolgens een intake als voorbereiding voor de eerste sessie. Per sessie wordt telkens bekeken hoe de vorderingen van en ontwikkelingen bij de groep zijn wat wordt afgestemd met de opdrachtgever. Zo kan tussendoor worden bijgestuurd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Bij een groepsgrootte van meer dan 10 personen leid ik de groepssessies samen met een collega groepscoach. Zo kunnen we samen zowel de groepsdynamiek borgen als de groepsinterventies en het gesprek faciliteren. Dit verhoogt de kwaliteit en borgt beter de veranderingen in de groep.