Organisaties met impact

1. De kracht van contact

Deze module gaat over de kracht van menselijk contact. Hierin zet je een eerste stap op weg naar sterkere relaties met jezelf en met de mensen om je heen. En over wat je daarbij in de weg kan staan en mogelijkheden om het anders te doen. Om jezelf te waarderen en te begrijpen en de ander ook te kunnen waarderen en begrijpen. Het gaat over dat je bewust bent van wat er gebeurt en over de keuzes die je hebt.

Wat merk je ervan?

 • Je bent je bewust van wat echt contact is
 • ken jezelf en ken de ander
 • Je realiseert je wat echt contact in de weg staat
 • Je realiseert je hoe het anders kan
 • Je past het bewust toe in je eigen situaties

Tijd en kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.

2. TeamTalent

Ontdekking van de krachten in het team zodat individuele talenten maximaal worden benut). Er ontstaat bewustwording van eigen en teamkracht en van het verschil tussen rollen en functies. Je krijgt inzicht in overeenkomstige, verschillende en aanvullende talenten binnen het team.

Wat merk je ervan?

 • Je bent je bewust van je eigen kracht en de kracht van het team
 • Je hebt inzicht in overeenkomstige, verschillende en aanvullende talenten binnen het team
 • Je bent je bewust van de verschillen in rollen en functies
 • Je vraagt om hulp wanneer je het nodig hebt
 • Je bent je bewust van de verschillende dimensies van leiderschap
 • Je past het bovenstaande bewust toe in je eigen situaties

Tijd en Kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.

3. TeamKompas

In deze module komt aan bod hoe het team zo optimaal mogelijk aansluit bij de missie en de visie van de (nieuwe) organisatie. Bij een nieuwe organisatie ontwikkel je een missie en visie voor je nieuwe organisatie. Wat is jullie grote droom? Naar welke stip op de horizon zet je koers? Dat gaan jullie ontdekken en uitwerken.

Wat merk je ervan:

 • Je herkent je eigen waarden en teamwaarden
 • Je legt de verbinding met de missie en visie van de organisatie vanuit teamwaarden
 • Je bent je bewust van de high dream (diepste wens) en de low dream (grootste angst) van het team en kan deze benoemen
 • Je bent je bewust van de impact van het team op de organisatie en op de klant en kan deze benoemen
 • Je past het bovenstaande bewust toe in je eigen situatie

Tijd en Kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.

4. TeamFocus

In deze module gaat het erom dat het team bewuste keuzes gaat maken op basis van de koers die is uitgezet in de voorgaande module. Waar gaat het naartoe en wat is daarvoor nodig? Wat gaan we wel doen als team en wat juist niet en hoe willen we onze resultaten behalen?

Wat merk je ervan:

 • Duidelijk is hoe je als team gezamenlijk een keuze maakt
 • Jullie maken keuzes naar aanleiding van TeamTalent
 • Jullie maken keuzes naar aanleiding van TeamKompas
 • Je past het bovenstaande bewust toe in je eigen situaties
 • Een eerste plan van aanpak met stappen is gemaakt

Tijd en Kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.

5. TeamCreatie

In deze module ligt het accent om al doende leren. Het daadwerkelijk samenwerken met elkaar en hoe je dat met elkaar vormgeeft en uitvoert. En hoe de magie kan ontstaan door een geweldige vloeiende samenwerking waarbij je elkaar als het ware gaat aanvoelen.

Wat merk je ervan:

 • Komen in een team flow: high team-low team
 • Stappen in je persoonlijk leiderschap: Je bent je bewust van de 5 dimensies van leiderschap en je bent je bewust van je impact op het team
 • Hoe willen we successen vieren met elkaar en welke functie heeft dat in het leerproces
 • Hoe willen we omgaan met conflicten: conflictrichtlijn
 • We weten hoe we het gaan leren met elkaar (incl. herstel), meten, evalueren en vieren
 • Je past het bovenstaande bewust toe in je eigen situaties

Tijd en Kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.

6. TeamAnker

In deze module gaat het om het verder verankeren van al het geleerde in de modules hiervoor en wordt de magie van samenwerking verder verdiept.

Wat merk je ervan:

 • elkaar aanvoelen wat nodig is
 • samenwerken bekrachtigen en resultaten halen
 • impact op de ‘klant’ is zichtbaar

Tijd en Kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.

7. WereldTeam

In deze module zijn de organisatie en het team klaar om de impact op de mensen zelf, de omgeving en de wereld verder te vergroten. Wat wil je betekenen als lerende organisatie en wat ga je doen om dat te bestendigen.

Wat merk je ervan:

 • Helderheid over de betekenis van een lerende organisatie en hoe dit uitpakt richting werknemers, de klanten, de organisatie en de partijen waarmee je samenwerkt

Tijd en Kosten

Deze module duurt twee dagdelen en kost in company € 2.995,- excl. BTW voor twee trainers. Dat is inclusief reiskosten, exclusief mogelijke zaalhuur, catering e.d.