Visie en Missie

Waardeer jezelf én waardeer de ander

Waardeer jezelf: ontdek je Passie, Kracht, Kwaliteiten en Waarden

Om jezelf (weer) te kunnen waarderen is het essentieel dat je je eigen Passie, Kracht, Kwaliteiten en Waarden (her-)ontdekt en jij je verder kunt ontplooien en ontwikkelen. Dat er weer verbinding komt tussen hoofd, hart en buik (ratio en intuïtie) als ‘bron van weten’ en van daaruit bewuste keuzes maken. Dat jij je bewust wordt van de impact die je hebt op anderen om je heen. Met het vergroten van zelfkennis ontstaat er niet alleen meer begrip voor je eigen denken en voelen, maar ook meer begrip voor de ander.

Én waardeer de ander: de kracht van echt contact

Hoe je naar jezelf kijkt, bepaalt mede hoe je in het leven staat en hoe je met andere mensen in de omgeving omgaat. Dit is wederkerig want de manier waarop jij omgaat met anderen is van invloed hoe de ander weer omgaat met jou. Door juist echt contact met elkaar te maken, open voor elkaar te staan en de kwaliteiten en talenten van de ander te zien, komt een verbinding tot stand waar een ieder van groeit en wat als fundament dient voor een bloeiende en respectvolle relatie. Dan kunnen zowel mensen als groepen daar enorm van groeien. Dit is ook weer zo belangrijk als fundament voor een samenwerking en een respectvolle samenleving. Behandel de ander zoals jijzelf ook behandeld wilt worden. Niet iedereen is zich daar bewust van en kan daar verder in groeien.

Ik werk zelf aan continue ontwikkeling en vooruitgang bij mijn klanten en bij mijzelf. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat Ken uzelf de sleutel is om verder te groeien. Coaching en training spelen een belangrijke rol bij het aanboren van de eigen intuïtie door gedrag en gevoel te spiegelen en te helpen oude patronen te doorbreken.

Verbinden en samenwerken

De woorden ‘verbinden’ en ‘samenwerken’ lopen als een rode draad door mijn carrière en daarmee door mijn hele leven. Ik hecht veel waarde aan de relatie met mijn collega’s, met samenwerkingspartners, variërend van medewerkers van andere organisaties, vrijwilligers, patiënten en andere stakeholders. De projecten die ik heb begeleid, hadden vrijwel allemaal met dit thema te maken. Door doelgroepen en relevante partijen met elkaar te laten samenwerken en de krachten te laten bundelen kun je veel meer bereiken. Groepen die geneigd zijn elkaar als ‘tegenstander’ te zien, kun je – door ze bij elkaar te brengen – laten inzien dat het gezamenlijk belang juist een goede samenwerking vereist. Denk bijvoorbeeld aan een fonds en een patiëntenvereniging. Mijn interesse in dit onderwerp heeft er mede toe geleid dat ik de opleiding voor groepscoaching (Organisatie, Relatie & Systeem coaching) heb gevolgd.

Ik werk nauw samen met collega coaches en trainers rondom groepscoaching en de trainingsmodules Organisaties met impact. Dit zijn Angela van Dorssen, Margot de Ruiter en Annette Lechner.

Samen met drie andere trainers-vrijwilligers van Globaldreamweb en ondersteund door de lokale NGO Beam heb ik in Libanon een programma verzorgd voor 40 Syrische en Libanese meiden in de leeftijd van 13-18 jaar. Deze groep wordt de Hummingbirds genoemd. Dit leiderschapsprogramma stimuleert het ontdekken van hun dromen, passie en talenten en ondersteunt bij het realiseren van een eerste stap op weg naar hun droombaan die anderen en hun omgeving ten goede komt. Ze brainstormen en presenteren samen hun plan om hun dromen te realiseren. Door dit samen te doen, leren ze voor zichzelf op te komen, zichzelf te laten zien en horen en om met compassie contact te maken met iedereen. Dit is ook een eerste stap om hun netwerk te vergroten en om een community op te bouwen. Dit was voor mij een fantastische ervaring om jonge mensen persoonlijk te laten groeien, zichzelf zekerder te voelen en om deze jonge mensen op deze krachtige wijze met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Door dit programma hadden ze met elkaar een energie en uitstraling met een positieve impact op hun directe omgeving.