Trainingen | Organisaties met impact

Dit is een modulair opgebouwd programma dat ik samen met Margot de Ruiter of Annette Lechner aanbied. Het gaat over het excelleren van individuen en teams, waarbij het ultieme doel is dat mensen elkaar echt leren kennen. Je gaat elkaars talenten en kwaliteiten ontdekken, en ook wordt gekeken naar waar leermogelijkheden zijn. Het gaat over een gezamenlijke koers, focus als team en hoe dat te vertalen in acties. Hoe kun je elkaar daarin versterken, ondersteunen en samenwerken?

Het programma bestaat uit 7 modules, die allemaal te maken hebben met bewustwording: ten opzichte van jezelf (wie ben ik?), de mensen om je heen (je team) en de organisatie ten opzichte van haar omgeving.

De opzet is met behulp van de KELT methode: Kaderen, Ervaren, Leren en Toepassen. Lees hier meer over de modules en de doelen van deze training.

Werkwijze

Eerst hebben we een oriënterend gesprek over de vraag die jullie als team hebben en welke doelen en resultaten jullie willen behalen. We stellen een plan van aanpak op waarmee we aan de slag gaan. Dit plan van aanpak is echter niet in beton gegoten. Elke module bestaat uit een algemeen kader en de verdere inhoudelijke invulling gebeurt op maat, afhankelijk van de situatie, te behalen doelen. Omdat dit een modulair programma is, kan ook gestart worden met de eerste twee modules. De modules bouwen wel voort op elkaar.

Een intake met de medewerkers van het team of de organisatie wordt aan het begin van het traject gedaan.