Wat is Organisatie, Relatie, Systeem Coaching (ORSC)?

Voor Groepscoaching gebruik ik mijn kennis en ervaringen onder meer Organisatie en Relatie Systeem Coaching (ORSC). Deze manier van coachen is gericht op samenwerken en verbinden, op vertrouwen en wederzijds respect.

ORSC is ontwikkeld door The Center for Right Relationship (CRR Global) in de VS.

Bij deze vorm van coaching -die steeds meer wetenschappelijk wordt onderbouwd- gaat het om het relatiesysteem waar personen deel van uitmaken. Het kan gaan om 2 personen, een team of een hele organisatie. Elk relatiesysteem heeft zijn eigen dynamiek, wijsheid en kracht wat bij het coachen van het systeem zichtbaar en benut worden. De dynamiek (groepsprocessen) in teams en organisaties kan het optimaal functioneren van bv. teams behoorlijk in de weg staan.

ORSC: vier pijlers en minimaal zeven Metaskills

Vier pijlers van Organisatie en Relatiesysteem coaching

  • Het relatiesysteem is de cliënt:

Het relatiesysteem wordt gecoacht en niet de individuen uit het systeem. Het is van belang dat boven tafel komt wat het relatiesysteem nodig heeft en dat daarmee gedaan kan worden om tot de gewenste situatie te komen.

  • Het relatiesysteem is van nature intelligent en creatief:

Dit is ongeacht de omstandigheden. Sommige relaties duren kort en andere lang, elke relatie kent een soort eb en vloed, een begin en een eind. Het beëindigen van een relatie of een samenwerking kan ook gezien worden als een uiting van een creatieve oplossing en lang niet altijd als een falen.

  • Coach het hele relatiesysteem:

De relatiesysteem coach houdt het gehele systeem voor ogen, ongeacht welk lid van het systeem het initiatief heeft genomen of de problematiek heeft benoemd.  De coach kan gezien worden als een soort dirigent die het gehele orkest door een muziekstuk dirigeert.

  • Het relatiesysteem maakt zichzelf zichtbaar:

Relatiesystemen zijn in feite zelfregulerend.  Het relatiesysteem zal zichzelf zichtbaar maken aan de leden van het systeem. Doordat de leden van het systeem zich bewust worden van wat er aan de hand is en ze met behulp van nieuwe tools kunnen ze zelf hun weg vinden naar de gewenste situatie. De coach hoeft dan ook niet het relatiesysteem te repareren.

Metaskills: waarden voor de coaching en de relatie

Daarnaast zijn er minimaal zeven waarden die een belangrijk fundament zijn voor de coaching en voor relaties: respect, speelsheid, deep democracy (ieder mag gehoord worden), heart, commitment, bewust zijn, samenwerking/partnerschap, en vele andere waarden die elk relatiesysteem zelf kan invullen.